Lycanite’s Mobs Mod Minecraft for 1.12.2/1.11.2/1.7.10 | 24hMinecraft.com

Lycanite’s Mobs Mod Minecraft for 1.12.2/1.11.2/1.7.10

Các Mods của Lycanite Mod Minecraft cho 1.12.2 / 1.11.2 / 1.7.10

Lycanites-Mobs-Mod01

Mod Mobs Mod của Lycanite bổ sung thêm nhiều mob mới cho các sinh vật, kích thước và nhiều thứ khác. Những con quái vật này bao gồm từ Makas yên bình, những con bò sát giống như động vật có vú nuôi được với những chiếc buồm khổng lồ (theo dõi alpha) đến những Grues kinh khủng được tạo ra từ chính bản thân bóng tối!

Monstrous Mobs

The Pinky Demon là một con quái vật khác, người đã tạo ra một sự giống nhau đáng kinh ngạc với một trong những Bulldogs của Demon Series. Một số mobs, mặc dù có ác, có thể bị làm thụ động và thậm chí hữu ích cho bạn như là người chơi. Bạn sẽ gặp được Ventoraptor, một loài chim ăn thịt khổng lồ, không giống như một con sói non, người có thể bị thuần hóa và biến thành một cái gắn kết. Sau đó bạn có thể sử dụng gắn kết này để đi du lịch theo phong cách thông qua biomes khác nhau của bạn.

lycanites-mobs-mod06

lycanites-mobs-mod05

lycanites-mobs-mod04

lycanites-mobs-mod08

Cách cài đặt:

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt  Minecraft Forge .
  2. Xác định vị trí thư mục ứng dụng minecraft.
    • Trên cửa sổ mở Chạy từ trình đơn bắt đầu, gõ  % appdata%  và nhấp vào Chạy.
    • Trên trình tìm kiếm mở mac, giữ ALT và nhấp vào Đi tới Thư viện trong thanh trình đơn trên cùng. Mở thư mục Hỗ trợ ứng dụng và tìm Minecraft.
  3. Đặt mod bạn vừa tải về (.jar file) vào thư mục Mods.
  4. Khi bạn khởi động Minecraft và nhấp vào nút mods, bạn sẽ thấy mod đã được cài đặt.

Minecraft 1.12.1 Mods Tải về liên kết: 

Đối với 1,7.10

Tải xuống từ Máy chủ 1

Đối với 1,9

Tải xuống từ Máy chủ 1

Đối với 1.9.4

Tải xuống từ Máy chủ 1

Đối với 1.10.2

Tải xuống từ Máy chủ 1

Đối với Minecraft 1.11.2

Tải xuống từ Máy chủ 1

Đối với Minecraft 1.12.2 / 1.12.1 / 1.12

Tải xuống từ Máy chủ 1

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count: